เรือนจำจังหวัดพะเยา รับพนักงานราชการ

เรือนจำจังหวัดพะเยา รับพนักงานราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์(ชาย)

รับสมัคร วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556